skip to Main Content

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi

UNN

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN) 1916 yılında Rusya Halk Üniversitesi olarak kuruldu. 30 Ocak’ta (eski takvime göre 17 Ocak) üniversitenin kuruluş günü kutlanır. UNN, Nizhny Novgorod‘daki ilk yüksek öğretim kurumudur. Varşova’dan tahliye edilen Politeknik Enstitüsü ile birleştikten sonra, üniversiteye ‘Devlet Üniversitesi’statüsü verildi. Böylece UNN, Sovyet döneminde kurulan ilk üniversite oldu.

İnovasyona ve öncü araştırmalara öncelik vermek bir UNN geleneğidir ve bu nedenle 1945’te Soveyetler’de ilk olan Radyo Fizik Fakültesi’ni kurdu. 1963’te UNN, Matematik ve Sibernetik Fakültesini kuran ilk üniversite oldu. Böylece UNN, elektronik ve bilgi iletişim (IT ve yazılım) endüstürileri için bir üs olarak kullanıldı.

Nizhny Novgorod Lobachevksy Devlet Üniversitesi, ilk İşletme fakültesini kurdu. (Günümüzde Ekonomi ve Girişimcilik Fakültesine dönüşmüştür)

1998 yılında UNN, Katı Hal Nanoyapıları Fiziği Araştırma ve Eğitim Merkezi bu alandaki bilimsel gelişmelerin ardından kurulmuştur. Bu merkezin en önemli özelliği ise 4 laboratuvarda bulunan benzersiz ekipmanlardır.

2007 yılında Nanoteknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezi kuruldu ve bu İki Merkez, yeni araştırma teknolojilerinin ve UNN icatlarının üretime sokulmasını ve böylece bölgede yenilikçi ekonominin gelişmesini sağlıyor.

2004 yılında UNN, kampüsünde internete kablosuz erişim için Wi-Fi teknolojisini tanıtan Rusya’daki ilk üniversite oldu.

2009 yılında, Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN), Rus hükümetinin kararı ile ‘Ulusal Araştırma Üniversitesi’ prestijli statüsüne layık görüldü.

2010 yılında, Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN),  ABD-Rusya EURECA programı ile Rus Araştırma Üniversiteleri ve Maryland University ve Purdue Universty gibi Amerikan Ünversiteleri arasındaki işbirliği yoluyla altyapı oluşturmak için olan programa seçildi ve bu programla birlikte ortak proje yürütülmektedir.

UNN, QS World University Rankings’e göre 2011’den bu yana dünyanın en iyi 700 Üniversitesinde yer aldı. 2014 QS Dünya Üniversite sıralamasında en iyi 200 üniversitede 72.sırada yer alıyor: BRICS.

2014 yılında, Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN), Uygulamalı

Matematik ve Sibernetik araştırma Enstitüsü’nde ‘’Lobachevsky’’ adında süper bilgisayar kurdu. 570 Tflops’un en

yüksek performansına sahip ‘’Lobachevsky’’, Rusya’daki üçüncü en güçlü süper bilgisayar ve dünyanın en güçlü

süper bilgisayarlarından biridir.

UNN, yabancı ortaklarla işbirliği içinde aktif olarak yer almaktadır, çeşitli Rus ve yabancı şirketlerle (Intel, Microsoft, NVİDİA, Yazaki, Cisco Systems, Sberbank) yakın ilişki içinde çalışmaktadır. Üniversite aynı zamanda önde gelen Rus Üniversiteler Birliği ve Avrupa Üniversite Birliği (EUA) üyesidir.

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN) / Biyoloji ve Biyomedikal Enstitüsü (IBMM)

Genel Tıp

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN), dünyanın ne iyi inaovasyon ve uygulama trendlerini dikketa alarak; geleceğin tıp doktorlarını en yüksek uluslararası standartlar çerçevesinde eğitmek için yüksek teknoloji (high-tech) teorik, deneysel ve klinik tesislerde eğitim verilir.

Hastalıkların tedavisi ve hastalıkların önlenmesi için yeni teoriler ve alternatiflerin geliştirilmesi, zamanımızın vazgeçilmezi olan ve bu zorluklara  çözüm arayan tıp bilimiyle gerçekleşir. Bu nedenle UNN tıbba tamamen yeni bir bakış açısıyla bakar. Sağlıklı gelecekler için yeni bakış açısına sahip, yeni nesil doktorlar gereklidir. Bunun için UNN yeni nesil, yeni bakış açısına sahip doktorlar yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Aralık 2014’te kurulan IBBM fakültesi, birkaç fakültenin (Moleküler Biyoloji, Nükleertıp, Botanik, Canlı Sistemler vs.) birleşmesiyle kurulmuştur.

IBBM fakültesi’nde modern öğretim metodları ve yöntemleri aktıf olarak kullanılmaktadır. Tıptaki yeni gelişmleri takip ve diğer üniversitelerle ortak proje hazırlamada dünyanın önde gelen ünversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla kurslar da verilmektedir.

Bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi için IBBM tüm dünyadaki önde gelen akamisyenlerle ve uzmanlarla aktif işbirliği yapmaktadır. Bu faaliyerler de IBBM’in dünyada daha çok tanınmasına ve öncülük etmesine olanak sağlamaktadır.

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN) / Ekonomi ve Girişimcilik Enstitüsü (IEE)

Ekonomi-İşletme

Ekonomi ve Girişimcilik Fakültesi (IEE)’si UNN’in en eski fakültelerinden biridir. Yaklaşık 50 yıl önce kurulan fakülte farklı gelişim ve eğitim programları öğrencilerine sunuyor. Ayrıca Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi, Rusya’nın ilk girişimcilik eğitimini veren fakültesini açmıştır.

Günümüzde IEE, öğrenci ve öğretmen sayısına göre üniversitenin en büyük bölümüne sahiptir. IEE ayrıca UNN’nin en iyi lojistik üslerinden birine sahiptir (öğrencilerin eğitim aldıkları bina sayısı, kütüphane, yurt ve spor salonları) ve bütün uluslararası ihtiyaçları kapsayacak hizmet sunmaktadır.

IEE’nin eğitim programı, hızla değişen ekonomi ve finans dünyasında çalışmak için ihtiyacınız olan ileri bilgi ve becerileri sağlar. Öğrenciler ekonomik istikrar, büyüme ve gelişme konularını araştırır; mikroekonomi ve makroekonomi ilkelerini inceler; farklı ülkelerin hükümet politikalarını, iş ekonomisini, uluslararası ticaret ve finansman konularını öğrenirler.

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN) / Ululararası İlişkiler ve Tarih Enstitüsü (IMOMI)

Uluslararsı İlişkiler-Siyasi Bilimler-Tarih.

Uluslararsı İlişkiler ve Tarih Fakültesi (IMOMI), uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi hakkında Avrupa standartlarında alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından eğitim verilir. IMOMI’deki eğitim programının öğrencilere sunduğu en büyük avantajlardan biri de Avrupa veya Asya dillerinden (öğrencinin seçimine göre) öğrenme fırsatıdır. Eğitim programı, dünya siyaseti ve uluslararası hukuk gibi en önemli öğretileri bir araya getirerek, gelecekteki kariyer ve kariyer faaliyetleri için analitik ve pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. IMOMI, Politik, ekonomik ve dünyanın sosyal gündemleri arasında bağlantı kurarak tasarlanmış bir eğitim programına sahiptir. Eğitimin temelinde analitik çözümlemeler ve değerlendirmeler yatar.

IMOMI’deki eğitim programı,siyaset ve diplomasi; uluslararası ticaret ve istihbarat analizi gibi derin analitik beceri gerektiren alanlarda öğrencilerin yapacağı araştırmalarda alacakları yabancı dil eğitimleriyle beraber akıcılık ve pratiklik kazanması sağlanır.

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN)/ Uluslararası İlişkiler ve Tarih Fakültesi (IMOMI), ENQA(European Association for Quality Assurance in Higher Education)’ye uygun, Avrupa standartlarında eğitim vermektedir.

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Ünversitesi

Rusça Dil Eğitimi Nasıl Veriliyor?

Nizhny Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (UNN)’nin yabancı öğrencilere Rusça dili eğitiminde uzun süreli bir deneyimi bulunmakta. Rusça dili eğitimi programlarında, alanına hakim yüksek eğitim almış profesyonel eğitimenler tarafından öğrencilere ders verilmekte. Çok uluslu sınıflarda derse giren eğitmenlerin sadece dil konusunda değil; ayrıca psikoloji ve kültür alanında da iyi eğitmenler olması öğrencilerin Rusya’da ki hayata daha iyi ve kolay adapte olabilmesine kolaylık sağlar. Rusça dili eğitimi tamamen modern şartlara uygun olacak şekilde aktif öğretim sağlanır. Dinleme, kısa videolar, kitle iletişim araçları ve internet kaynaklarından yapılacak derlemelerin yanında; interaktif oyunlar, farklı tartışma ve tartışma türleri yaratılarak öğrencilerin derslere aktif katılımı sağlanır. Eğitim programı dahilinde öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmek, ders çözümlerini sağlamak ve bunun yanı sıra eğitim içerikli geziler de düzenlenmekte.

Rusça dili eğitimi, anadili Rusça olan eğitmenlerden öğrencilere tamamen Rusça olarak verilir. Farklı ülkelerden gelen yabancı öğrenciler için bu yöntem çok önemlidir. Bu metod ile eğitim alan öğrencilerin dil becerilerini geliştirmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olup, yaşadığı, sosyalleşitiği yabancı çevreye adaptasyonunda önemli rol oynar.

Rusça dili öğrenmek isteyen yabancı öğrenciler için UNN’de iki program bulunur.
Rusça Dili Programı;

2 Dönem (Eylül – Kasım aylarında eğitim programları başlar; Haziran – Temmuz aylarında eğitim biter)
3 Dönem (Mart ayında eğitim programları başlar; sonraki yılın Haziran ayında eğitim biter)

– Rusça Dili Hazırlık Programı (Lisans ve Yüksek Lisans okuyacaklar için)

2 Dönem (Eylül – Kasım aylarında eğitim programları başla;, Haziran – Temmuz aylarında eğitim biter)
3 Dönem (Mart ayında eğitim programları başlar; sonraki yılın Haziran ayında eğitim biter)

Rusça Dili Hazırlık Programı okumak isteyen öğrenciler için 5 farklı dalda hazırlık verilmekte.
1- Beşeri Bilimler
2- Ekonomi
3- Fen Bilimleri

4- Mühendislik ve Teknik

5- Biyomedikal (Tıp)

*Lisans veya Yüksek Lisans okumak isteyen öğrenciler alanlarıyla ilgili ek dersler verilir.

 

Rusça Dili Programı veya Rusça Dili Hazırlık Programı okumak isteyen öğrenciler için;

– Her seviyeye uygun başlangıç Rusça dili öğrenimi,

– Çok uluslu sınıflarda eğitim (8-15 kişilik sınıflar)

– Modern eğitim uygulamaları,

– En yeni metodik uygulamalar (iletişim becerileri, ders dışı çalışma etkinlikleri, anadilden direkt olarak eğitim vb.) verilir.

-Nijniy Novgorod Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi Bölümleri ve Ücretleri-

Üniversitenin yıllık bölüm ücretlerini, yurt ücretlerini ve üniversitenin bulunduğu şehirde bir öğrencinin ortalama aylık giderini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Aylık Yurt ÜcretiSağlık SigortasıAylık Yaşam Maliyeti
20$160$ (1 Yıl)250$
LİSANS BÖLÜMLERİBölüm SüresiYıllık Bölüm Ücreti
Genel Tıp6 Yıl2550$
Genel Tıp (İngilizce)6 Yıl3300$
Diş Hekimliği5 Yıl3200$
Diş Hekimliği (İngilizce)5 Yıl3550$
Uluslararası İlişkiler4 Yıl2100$
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)4 Yıl2200$
Yazılım Mühendisliği4 Yıl1900$
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)4 Yıl2000$
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri4 Yıl2000$
Elektrik Mühendisliği4 Yıl2000$
Nanoteknoloji ve Mikrosistem Mühendisliği4 Yıl2000$
Astronomi4 Yıl2000$
Ekonomi4 Yıl2100$
Ekonomi (İngilizce)4 Yıl2200$
İşletme4 Yıl1900$
Radyo Fizik4 Yıl2000$
Gümrük4 Yıl2000$
Turizm4 Yıl2000$
Kamu Yönetimi4 Yıl2000$
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler4 Yıl2000$
Gazetecilik4 Yıl2000$
Hukuk4 Yıl2000$
Siyaset Bilimi4 Yıl1900$
Psikoloji4 Yıl2000$
Felsefe4 Yıl2000$
Beden Eğitimi4 Yıl1900$
Tarih4 Yıl1650$
Sosyoloji4 Yıl16500$
Kimya4 Yıl1900$
Matematik4 Yıl1900$
Fizik4 Yıl1900$
Biyoloji4 Yıl2400$
Dil Bilimi4 Yıl2000$
Uluslararası İlişkiler4 Yıl2100$
Ekoloji ve Doğa Yönetimi4 Yıl2000$
Yüksek Lisans BölümleriBölüm SüresiYıllık Bölüm Ücreti
Uluslararası İlişkiler2 Yıl2000$
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)2 Yıl2500$
İşletme2 Yıl2000$
İşletme (İngilizce)2 Yıl2500$
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)2 Yıl2500$
Nano Mühendisliği2 Yıl3400$
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri2 Yıl2100$
Yapay Zeka ve Veri Analizi (İngilizce)2 Yıl2500$
Ekonomi2 Yıl2000$
Siberpsikoloji (İngilizce)2 Yıl2500$
Dijital Dönüşüm Teknolojileri (İngilizce)2 Yıl2500$
Psikoloji2 Yıl2000$
Tarih2 Yıl2000$
Rusya’nın Avrupa Tarihi ve Kültürü İlişkileri (İngilizce)2 Yıl2500$
Matematik2 Yıl2000$
Fizik2 Yıl2000$
Biyoloji2 Yıl2400$
Hukuk2 Yıl2000$
Felsefe2 Yıl2000$
Dil Bilimi2 Yıl2000$
Kamu Yönetimi2 Yıl2000$
Kimya2 Yıl2000$

-NİJNİY NOVGOROD ÜNİVERSİTELERİNİ İNCELEMEK İÇİN -TIKLAYIN-

Back To Top