skip to Main Content

Rusça dil eğitimi

Rusça dil eğitimi, Rusya’ya akademik ve sosyal uyum sağlayabilme açısından önemlidir. Dil eğitimleri çoğunlukla sınıf ortamında verilir. Teorik bilgilerin pratiğe geçmesi amaçlanır. Aynı hedefle bir araya gelen öğrenciler birlikte ilerleme gösterir. Rusçadaki birçok ses Türkçede bulunmadığından, örgün eğitim avantajlıdır. Dinleme ve konuşma pratikleriyle öğrenim kalitesi yükselir.

Öğrenciler Rusça kurslarından veya Rus üniversitelerinin hazırlık programlarından faydalanabilir. Türkiye’de birçok dil kursu mevcuttur. Seçilecek Rusça sertifika programı, MEB ve Rusya temsilciliklerinin onayıyla hizmet veriyor olmalıdır. Kurslar, eğitim sonrasındaki sınav başarısına odaklanır. Kapsamı ve süresi değişen eğitimler sonunda sınav yapılır. Taban puanı geçenlere sertifika verilir.

Rus üniversitelerinin hazırlık sınıflarında eğitim bütüncüldür. Öğrenciler dil sınavına değil, Rusya’da yaşamaya hazırlanır. Üniversitelerde Rusça eğitiminin iki kapsamı vardır. Birinci ve en önemli kısım, modern Rusçayı tecrübeyle öğretmektir. Anadili Rusça olanlarla aynı mekanı paylaşmak, süreci kolaylaştırır. İkinci kapsam, akademik Rusçadır. Çeşitli alanlar özelinde Rusça terim ve ifadeler öğretilir.

Rusya’da Üniversite Okumak İçin Rusça Bilmek Şart mı?

Rusya’da üniversite okumak isteyenler, ülkenin sosyal ve coğrafi yapısına uyum sağlayabilmelidir. Farklı bir ülkede yaşamanın temel koşulu, ilgili yerin kültür ve diline hakim olmaktır. Rusya üniversitelerinde yabancı öğrenci kontenjanı fazladır. Okullar, uluslararası alanda saygınlık edinmek için yabancıların eğitimini önemser. Rus üniversitelerinin değişik süreler kapsamında sunduğu dil eğitimleri vardır.

Yabancı adaylar, kazandıkları programa başlamadan hazırlık eğitimi alır. Sınıf mevcudu, eğitim süresi ve maliyeti değişkendir. Rus üniversiteleri çoğunlukla 15 – 20 kişilik dil sınıfları oluşturur. Süre 6 – 9 ay arasındadır. Öğrencilerin mevcut Rusça yeterliliği belirleyici olabilir. Rusça dil eğitimi sertifikası ve dil sınavı belgeleri edinmek avantajlıdır. Hazırlık kursları, öğrenciyi B2 ve üzeri seviyeye getirir. Dil eğitimine esas olan sınıflandırma şöyledir:

  • A1: Selamlaşma, günlük faaliyetler, hobiler, yol tarifi ve temel seviyede alışveriş diyaloglarını kapsar.
  • A2: Anlık ihtiyaçları ve eski bilgileri anlaşılır şekilde aktarabilmeyi kapsar.
  • B1: Dilin konuşulduğu bölgede etkili iletişim kurmanın ilk seviyesidir. Duygu ve düşünceleri doğru kelimelerle açıklayabilmeyi kapsar.
  • B2: Anadili Rusça olanlarla akıcı şekilde temel iletişim kurmayı ve beden dilini etkin kullanabilmeyi kapsar.
  • C1: Farklı bilgileri uygun şekilde sentezleyip metin oluşturma ve konuşmayı kapsar.
  • C2: Resmi, samimi, akademik hitap tarzlarını bilmeyi ve bağlama uygun hitabı seçip yeterli düzeyde kullanmayı kapsar.

Dil seviyelerinin gerektirdiği kelime bilgisi değişkendir. Yeterliliği sürdürüp geliştirmek gayret ister. Rusça dil eğitimi aldıktan sonra üniversitenin sosyal imkanlarını değerlendirmek gerekir. Öğrenci topluluklarına katılmak, Rusça kitaplar okumak ve Rus arkadaşlar edinmek faydalı olabilir. Tercih öncesinde üniversitelerin sosyal imkanlarını araştırmak gerekir. Dil öğreniminde sosyal faaliyetlerin katkısı büyüktür.

Rusça Öğrenmek Ne Kadar Zaman Alır?

Rusça kolay bir dil mi, Rusça öğrenmek ne kadar zaman alır; sorusunun net cevabı yoktur. Yeni diller başlangıçta zorlayıcı olabilir. Rusça Kiril alfabesiyle yazılan bir dildir. Alfabe farklılığı önyargı oluşturmamalıdır. Birçok Türk öğrenci, hazırlık kurslarına katılarak iyi seviyede Rusça öğrenebilmektedir. Gereken disiplin, hazırlık eğitimlerinde sağlanır. Düzenli bir programla temel Rusçayı öğrenmek basittir. Dil öğrenmenin kolaylığı çalışma tarzına paraleldir.

Zorluk bakımından telaffuz önemli bir detaydır. R, h, j, ç harflerinin telaffuzları Türkçedekinden farklıdır. “Ts”, “şç”, “ya” ve “yo” seslerine sahip harfler bulunur. İnceliklere hakim olmak için Rusça dil eğitimi önemsenmelidir. Sosyal ortamlarda bulunarak süreç hızlandırılabilir. Rus televizyon kanallarını ve gazetelerini takip etmek yararlıdır. Yükseköğretim alanına dair terimler, akademik okumalarla pekiştirilebilir. Rus üniversiteleri ihtiyaç duyulan dil altyapısını sağlar.

Back To Top